کد خبر: ۱۲۴۱۵۱
تاریخ انتشار:۱۲ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۲
برگزاری مسابقه کتابخوانی توسط کانون بسیج فرهنگیان جهرم
برگزاری مسابقه کتابخوانی ویژه تمام فرهنگیان شهرستان همراه با صدور تشویقی شهرستانی و اهداء کارت هدیه به ۱۲ نفر به قید قرعه
برگزاری مسابقه کتابخوانی ویژه تمام فرهنگیان شهرستان جهرم همراه با صدور تشویقی شهرستانی و اهداء کارت هدیه به ۱۲ نفر به قید قرعه

برگزاری مسابقه کتابخوانی توسط کانون بسیج فرهنگیان جهرم