کد خبر: ۱۲۶۸۲۷
تاریخ انتشار:۰۹ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۲:۱۵
دبیر مرکز مطالبه گری و آرمان خواهی بسیج دانشجویی استان فارس:
ده فاضل نی ریز را دریابید /هفت تپه ای دیگر در فارس تکرار نشود
مهدی زارعی با اشاره به تقابل معدن داران و مردم بومی روستای ده فاضل گفت: جریان دانشجویی که هنوز از شوک اتفاقات هفت تپه و رانتهای عجیب و غریب آن بیرون نیامده حال باید شاهد بروزمساله ای جدید در استان فارس باشد، قربانگاه جدید محیط زیست و حقوق عامه، روستاهای ده فاضل و جعفر اباد واقع در ۱۰ کیلومتری نی ریز است.
به گزارش روابط عمومی و رسانه بسیج دانشجویی فارس، مهدی مزارعی دبیر مرکز مطالبه گری و آرمان خواهی بسیج دانشجویی استان فارس در مصاحبه با خبرنگار بسیج دانشجویی فارس پیرامون مساله ده فاضل نی ریز فارس از وضعیت اسف بار این منطقه خبرداد و افزود: به گواه مردم ده فاضل ۷۰ درصد مراتعشان بجهت احداث ایستگاه برق ، ایستگاه گاز ،شهرک صنعتی چند ده هکتاری ، دفن و دفع زباله و گودفاضلاب از بین رفته است ، حال ۳۰ درصد باقیمانده هم سهم معدن و بخش خصوصی شده است و اینجا منافع مردم بومی گویا محلی از اعراب ندارد!!!

ده فاضل نی ریز را دریابید /هفت تپه ای دیگر در فارس تکرار نشود

مزارعی گفت: مطالبه این روز های مردم ده فاضل در واقع دیده شدن حق مسلم آنهاست که با شروع به کار اکتشاف و بهره برداری از معادن این منطقه پایمال گشته است. امروز به هر طریقی و از هر مجرایی (که محل نقد جدی جریان دانشجویی می باشد) مجوز های اکتشاف و بهره برداری برای عده ای که بعد ها راجع به آن عده خاص صحبت خواهیم نمود صادر گردیده و بالطبع شروع به کار معادن تبعاتی نظیر از بین رفتن بافت و پوشش گیاهی منطقه و تخریب محیط زیست را دارد که از آن گریزی نیست و حق مردم منطقه محروم ده فاضل که سال های سال است قانونا و کتبا مجوز چرای دام های خود را در این منطقه دارند توسط برخی از مسئولین نادیده گرفته شده است.

وی افزود: مصیبت جدی حال این روزهای ده فاضل آنجایی است که در قبال اعتراضات مسالمت آمیز و حق طلبانه مردم بومی برخورد های قهری و سلبی نظیر بازداشت مردم می باشد که به نظر می رسد حال که مردم نسبت به حق قانونی خود در مواجهه با احداث معادن اعتراضی دارند بهترین روش و منش اسلامی و البته انسانی نشستن پای صحبت های این مردم شریف می باشد و نه دستگیری و برخوردی ناصواب.

مزارعی خاطرنشان کرد: یکی از نکات جالب توجه و شاید نواقص قانونی که محل ایراد و بروز چنین مسائلی است، ساختار سلیقه ای می باشد و ایجاد فساد از چنین ساختاری و یا حد اقل بروز چنین حواشی از آن دور از انتظار نخواهد بود و درست در زمانی که مجموعه های خصوصی به دنبال کسب مجوز بهره برداری از معادن می باشند حتی با نظر مخالف مجموعه های نظارتی از جمله منابع طبیعی و یا محیط زیست، می توانند از طریق کمیته ای به نام کمیته تعامل راه را بر خود هموار ساخته و به نوعی قانونی مجموعه های نظارتی را کنار بزنند؛ حتی با پذیرش این چنین فرایندی (که قطعا نیاز به بازنگری قانونی دارد) چگونه مجموعه ای مجوز به بهره برداری از معادن را صادر می کند ولی حق چرای مردم محرومی که تنها راه درآمدیشان از این طریق می باشد را نادیده گرفته است و بدتر آنکه علاوه بر نادیده گرفتن حق مردم با آنها و در مواجهه با اعتراضات مردمی برخورد سلبی را نیز در دستور کار قرار می دهد؟؟؟!!!

وی تقابل معدن داران و مردم بومی روستای ده فاضل نیز یکی‌ از تراژدی های غمناک مواجهه سرمایه دار و مردم مستضعف بومیست است و افزود: جریان دانشجویی که هنوز از شوک اتفاقات هفت تپه و رانتهای عجیب و غریب آن بیرون نیامده حال باید شاهد بروزمساله ای جدید در استان فارس باشد، قربانگاه جدید محیط زیست و حقوق عامه، روستاهای ده فاضل و جعفر اباد واقع در ۱۰ کیلومتری نی ریز  است. به گواه مردم ده فاضل ۷۰ درصد مراتعشان بجهت احداث ایستگاه برق ، ایستگاه گاز ،شهرک صنعتی چند ده هکتاری ، دفن و دفع زباله و گودفاضلاب از بین رفته است ، حال ۳۰ درصد باقیمانده هم سهم معدن و بخش خصوصی شده است و اینجا منافع مردم بومی گویا محلی از اعراب ندارد!!!

 مزارعی خطاب به طهماسبی نماینده مردم شریف نی ریز ، استهبان و بختگان که دعوت های مکرر دانشجویان را به بهانه سرکشی به روستا ها و بخش های حوزه انتخابیه رد میکنند گفت: بد نیست یکبار هم پای صحبت مردم مظلوم ده فاضل بنشینند. بسیج دانشجویی صدای مردم ده فاضل است و هر گونه برخورد سلبی با مردم روستا را که در چارچوب مدار قانونی نباشد محکوم میکند و به صورت قاطع خواستار رسیدگی فوری به وضعیت مردم ده فاضل و جعفر اباد است.