جشن خانواده و جوان در محله سنگ سیاه ۲۸ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۶:۰۳