کد خبر: ۱۲۰۳۹۷
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۲
به مناسبت روز جوان برگزار شد
برنامه کوهنوردی سربازان با حضور فرمانده ناحیه ومسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه و تعدادی ازپرسنل ناحیه

برنامه کوهنوردی سربازان با حضور فرمانده ناحیه ومسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه و تعدادی ازپرسنل ناحیه

برنامه کوهنوردی سربازان با حضور فرمانده ناحیه ومسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه و تعدادی ازپرسنل ناحیه

برنامه کوهنوردی سربازان با حضور فرمانده ناحیه ومسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه و تعدادی ازپرسنل ناحیهبرنامه کوهنوردی سربازان با حضور فرمانده ناحیه ومسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه و تعدادی ازپرسنل ناحیه

برنامه کوهنوردی سربازان با حضور فرمانده ناحیه ومسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه و تعدادی ازپرسنل ناحیه

برنامه کوهنوردی سربازان با حضور فرمانده ناحیه ومسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه و تعدادی ازپرسنل ناحیه

برنامه کوهنوردی سربازان با حضور فرمانده ناحیه ومسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه و تعدادی ازپرسنل ناحیه

برنامه کوهنوردی سربازان با حضور فرمانده ناحیه ومسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه و تعدادی ازپرسنل ناحیه

برنامه کوهنوردی سربازان با حضور فرمانده ناحیه ومسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه و تعدادی ازپرسنل ناحیه

برنامه کوهنوردی سربازان با حضور فرمانده ناحیه ومسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه و تعدادی ازپرسنل ناحیه

برنامه کوهنوردی سربازان با حضور فرمانده ناحیه ومسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه و تعدادی ازپرسنل ناحیه
نام:
ایمیل:
* نظر: