پنجشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۹
berooz
۱۳:۱۶:۱۴
کد خبر: ۱۲۲۱۹۵
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۱
سپاه قیروکارزین برگزار می کند؛
سپاه قیروکارزین ،رزمایش بزرگ الی بیت المقدس درزمان 36ساعت به استعداد 3گردان را آغازنمود

به گزارش تصویر؛

آغاز رزمایش بزرگ الی بیت المقدس 
آغاز رزمایش بزرگ الی بیت المقدس 
آغاز رزمایش بزرگ الی بیت المقدس 
آغاز رزمایش بزرگ الی بیت المقدس 
آغاز رزمایش بزرگ الی بیت المقدس 
آغاز رزمایش بزرگ الی بیت المقدس 
آغاز رزمایش بزرگ الی بیت المقدس 
آغاز رزمایش بزرگ الی بیت المقدس 
آغاز رزمایش بزرگ الی بیت المقدس 
آغاز رزمایش بزرگ الی بیت المقدس 
آغاز رزمایش بزرگ الی بیت المقدس 
آغاز رزمایش بزرگ الی بیت المقدس 
آغاز رزمایش بزرگ الی بیت المقدس 
آغاز رزمایش بزرگ الی بیت المقدس

نام:
ایمیل:
* نظر: