سواد رسانه ای
مسابقه هفتگی پیامکی سواد رسانه
معاونت تربیت و آموزش مرکز فضای مجازی سپاه فجر فارس برگزار می کند:
boletمسابقه هفتگی پیامکی سواد رسانه
نتایج مسابقه هفتگی پیامکی سواد رسانه
معاونت تربیت و آموزش مرکز فضای مجازی سپاه فجر فارس منتشر کرد:
boletنتایج مسابقه هفتگی پیامکی سواد رسانه
کد خبر: ۱۲۲۶۵۷
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۸ - ۱۳:۲۱
معاونت تربیت و آموزش مرکز فضای مجازی سپاه فجر فارس منتشر کرد:
معاونت تربیت و آموزش مرکز فضای مجازی سپاه فجر فارس جهت ارتقا سطح سواد رسانه ای و فضای مجازی مسابقه هفتگی پیامکی سواد رسانه را برگزار می کند.
مسابقه هفتگی پیامکی سواد رسانه جهت ارتقا سطح سواد رسانه ای و فضای مجازی عموم مردم و مخاطبان فضای مجازی توسط معاونت تربیت و آموزش مرکز فضای مجازی سپاه فجر فارس برگزار می شود.
مخاطبان می توانند در بازه زمانی تعیین شده در هر مسابقه پاسخ مسابقه را به شماره پیامک   6600071400 ارسال نمایند.
نتایج هر مسابقه به طور هفتگی در همین صفحه بروزرسانی می شود

 نتیجه مسابقه هفتگی پیامکی سواد رسانه ای
 هفته اول - ۱۶ الی ۲۱ آذرماه
 تعداد شرکت کنندگان: ۹۵۷ نفر
 تعداد پاسخ صحیح: ۸۰۷ نفر
 برنده این شماره: آقای حمید عربی
 از شهرستان ساوه استان مرکزی
 پاسخ صحیح مسابقه: گزینه ج - زودباوری
نتیجه مسابقه هفتگی پیامکی سواد رسانه ای هفته اول - ۱۶ الی ۲۱ آذرماه تعداد شرکت کنندگان: ۹۵۷ نفر تعداد پاسخ صحیح: ۸۰۷ نفر برنده این شماره: آقای حمید عربی از شهرستان ساوه استان مرکزی پاسخ صحیح مسابقه: گزینه ج - زودباوری
نتیجه مسابقه هفتگی پیامکی سواد رسانه ای
هفته دوم - 23 الی 28 آذرماه
تعداد شرکت کنندگان: 917 نفر
تعداد پاسخ صحیح: 773 نفر
برنده این شماره: آقای علیرضا غلامی
از استان تهران
پاسخ صحیح مسابقه: گزینه د، زاویه دید - بازنمایی
نتیجه مسابقه هفتگی پیامکی سواد رسانه ای هفته دوم - 23 الی 28 آذرماه تعداد شرکت کنندگان: 917 نفر تعداد پاسخ صحیح: 773 نفر برنده این شماره: آقای علیرضا غلامی از استان تهران پاسخ صحیح مسابقه: گزینه د، زاویه دید - بازنمایی
نتیجه مسابقه هفتگی پیامکی سواد رسانه ای هفته سوم - 30 آذر الی 5 دی ماه تعداد شرکت کنندگان: 735 نفر تعداد پاسخ صحیح: 633 نفر برنده این شماره: آقای  آقای محمد نیک عمل از استان تهران پاسخ صحیح مسابقه: گزینه ب
نتیجه مسابقه هفتگی پیامکی سواد رسانه ای هفته سوم - 30 آذر الی 5 دی ماه تعداد شرکت کنندگان: 735 نفر تعداد پاسخ صحیح: 633 نفر برنده این شماره: آقای آقای محمد نیک عمل از استان تهران پاسخ صحیح مسابقه: گزینه ب

مطالب مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر: