دوشنبه ۳۱ شهريور ۱۳۹۹
berooz
۰۰:۰۱:۳۸
آخرین اخبار
گزارش
ضد عفونی مدارس شرق شیراز
کانون بسیج فرهنگیان کمیل
boletضد عفونی مدارس شرق شیراز
کد خبر: ۱۲۴۱۰۰
تاریخ انتشار: ۰۴ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۱:۲۳
در حوزه دو بسیج امام حسن مجتبی (ع) انجام گردید.
سید محسن هاشمی فرمانده حوزه دو بسیج امام حسن مجتبی (ع) خبر از برگزاری تمرین پاسگاه فرماندهی ویژه گردان امنیتی 512 امام علی (ع) داد.
سید محسن هاشمی فرمانده حوزه دو بسیج امام حسن مجتبی (ع) خبر از برگزاری تمرین پاسگاه فرماندهی ویژه گردان امنیتی 512 امام علی (ع) جهت توامندسازی بسیجیان در مقابله با بحران ها داد.
ایشان تمرین پاسگاه فرماندهی را فرصت خوبی برای ارزیابی میدانی عملکرد نیروها دانستند که با مدیریت واحد و مشترک در مواقع مورد نیاز صورت می گیرد. این تمرین جهت ارکان گردان امنیتی این حوزه برگزار شد و نتایج مثبتی نیز در برداشت که ناشی از مشاهده میدانی عملکرد نیروها و ارزیابی پس از ماموریت آنان بود.

تمرین پاسگاه فرماندهی در قالب توانمندسازی بسیجیان در مقابله با با بحران ها

تمرین پاسگاه فرماندهی در قالب توانمندسازی بسیجیان در مقابله با با بحران ها


تمرین پاسگاه فرماندهی در قالب توانمندسازی بسیجیان در مقابله با با بحران هانام:
ایمیل:
* نظر: