جمعه ۰۸ اسفند ۱۳۹۹
berooz
۰۱:۰۱:۲۰
کد خبر: ۱۲۴۷۲۶
تاریخ انتشار: ۰۵ مهر ۱۳۹۹ - ۱۳:۵۱
در هفته دفاع مقدس برگزار شد.
با حضور گسترده بسیجیان ،خانواده معظم شهدا ومسئولین عطر افشانی واهدای شاخه گل وادای احترام به قبور مطهر شهدا
غبار روبی ،عطر افشانی واهدای شاخه گل به قبور مطهر شهدای شهرستان قیروکارزین به روایت تصویر.

غبار روبی از قبور مطهر شهدا در سراسر شهرستان قیروکارزین
غبار روبی از قبور مطهر شهدا در سراسر شهرستان قیروکارزین
غبار روبی از قبور مطهر شهدا در سراسر شهرستان قیروکارزین
غبار روبی از قبور مطهر شهدا در سراسر شهرستان قیروکارزین
غبار روبی از قبور مطهر شهدا در سراسر شهرستان قیروکارزین
غبار روبی از قبور مطهر شهدا در سراسر شهرستان قیروکارزین
غبار روبی از قبور مطهر شهدا در سراسر شهرستان قیروکارزین
غبار روبی از قبور مطهر شهدا در سراسر شهرستان قیروکارزینغبار روبی از قبور مطهر شهدا در سراسر شهرستان قیروکارزینغبار روبی از قبور مطهر شهدا در سراسر شهرستان قیروکارزین
غبار روبی از قبور مطهر شهدا در سراسر شهرستان قیروکارزین
غبار روبی از قبور مطهر شهدا در سراسر شهرستان قیروکارزین

غبار روبی از قبور مطهر شهدا در سراسر شهرستان قیروکارزینغبار روبی از قبور مطهر شهدا در سراسر شهرستان قیروکارزین
غبار روبی از قبور مطهر شهدا در سراسر شهرستان قیروکارزین
غبار روبی از قبور مطهر شهدا در سراسر شهرستان قیروکارزین
غبار روبی از قبور مطهر شهدا در سراسر شهرستان قیروکارزین
غبار روبی از قبور مطهر شهدا در سراسر شهرستان قیروکارزین
غبار روبی از قبور مطهر شهدا در سراسر شهرستان قیروکارزین
غبار روبی از قبور مطهر شهدا در سراسر شهرستان قیروکارزین
غبار روبی از قبور مطهر شهدا در سراسر شهرستان قیروکارزین
نام:
ایمیل:
* نظر: