کد خبر: ۱۲۵۳۰۴
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۹ - ۱۲:۲۵
ادارات شهرستان خرم بید
در راستای حفاظت از ادارات طی دو مرحله رزمایش حفاظت از مقر به منظور افزایش میزان حفاظت فیزیکی وامنیتی ادارات با مشاوره ونظارت سپاه ناحیه خرم بید برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سپاه ناحیه خرم بید رزمایش حفاظت از ادارات با مشاوره ونظارت سپاه ناحیه خرم بید در دو مرحله ویژه کل ادارات شهرستان در راستای افزایش میزان حفاظت فیزیکی وامنیتی ادارات برگزار شد. دراین رزمایش نقاط قوت وضعف ادارات شناسایی ومورد بررسی قرار گرفت.

رزمایش حفاظت ازمقر

رزمایش حفاظت ازمقر

رزمایش حفاظت ازمقر

رزمایش حفاظت ازمقر

رزمایش حفاظت ازمقر

رزمایش حفاظت ازمقر

رزمایش حفاظت ازمقر

رزمایش حفاظت ازمقر


نام:
ایمیل:
* نظر: