جمعه ۲۴ مرداد ۱۳۹۹
berooz
۲۲:۰۰:۵۰
گزارش
دوره تربیت وتعالی حوزه ای مدیران بسیجی
تربیت وآموزش عس ناحیه قیروکارزین برگزارنمود؛
boletدوره تربیت وتعالی حوزه ای مدیران بسیجی
کد خبر: ۹۴۴۴۷
تاریخ انتشار: ۰۵ آبان ۱۳۹۵ - ۰۸:۵۴
تربیت وآموزش عس ناحیه قیروکارزین برگزارنمود؛
محمدی درادامه بیان داشت:خوش اخلاقی باید مانند چشمه ای جوشان دروجود هرکسی سرازیرشود وملکه ذهن ورفتارفردشود.
به گزارش تنویرسپاه قیروکارزین دوره تربیت وتعالی حوزه ای مدیران بسیجی درحوزه امام علی (ع)برگزارشد.
این مراسم که باحضورجمع کثیری ازمدیران بسیجی برگزارشدسخنران برترشهرستان،برادرعیسی محمدی،درخصوص مسأله اخلاق واخلاص توضیح داد:محورتمام تغییرات وت