کد خبر: ۹۵۸۶۶
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۳۹۵ - ۱۴:۲۴
فرمها:
نمونه فرم ها جهت ایجاد حلقه صالحین(نوع ب) و ارسال گزارش حلقه های نوع (الف) وارسال گزارشات حلقه های علمی به ایمیل سازمان بسیج اساتید استان فارس.
نمونه فرم ها جهت ایجاد حلقه صالحین


نمونه فرم ها جهت ایجادو ارسال حلقه صالحین(نوع ب) و ارسال گزارش حلقه های نوع (الف) و ارسال گزارشات حلقه های علمی و صالحین (هم اندیشی )به ایمیل سازمان بسیج اساتید استان فارس.

www.Basijasatidefars@chmail.ir


دانلود ها:

نام:
ایمیل:
* نظر: