درهفته بسیج؛
حضور بی سابقه بسیج طلاب در همایش شکوه مقاومت
به گزارش تنویر، همایش بزرگ شکوه مقاومت در روز 5 آذر در میدان صبحگاه ناحیه مقاومت بسیج سپاه کازرون با حضور پر شور و شعور بسیج طلاب شهرستان کازرون که این حضور تا کنون بی سابقه بوده است برگزار شد.
حضور بی سابقه بسیج طلاب در همایش شکوه مقاومتحضور بی سابقه بسیج طلاب در همایش شکوه مقاومتحضور بی سابقه بسیج طلاب در همایش شکوه مقاومت

حضور بی سابقه بسیج طلاب در همایش شکوه مقاومتحضور بی سابقه بسیج طلاب در همایش شکوه مقاومتحضور بی سابقه بسیج طلاب در همایش شکوه مقاومتحضور بی سابقه بسیج طلاب در همایش شکوه مقاومتحضور بی سابقه بسیج طلاب در همایش شکوه مقاومت