درهفته دفاع مقدس برگزار شد؛
همایش بزرگ رزمندگان وایثارگران دفاع مقدس شهرستان قیروکارزین
به گزارش تنویر،همایش بزرگ رزمندگان وایثارگران دفاع مقدس درسالن اجتماعات سازمان فرهنگ وارشاد شهرستان قیروکارزین با حضور سردار گزنی برگزار شد.
جانشین سابق سپاه فجر فارس،سردار گزنی،ضمن تجلیل از رزمندگان وایثارگران 8سال دفاع مقدس بیان داشت:زمانی که جنگ شروع شدمابادستان خالی وبا کمترین امکانات توانستیم در مقابل چندین کشور از خودمان دفاع کنیم.ارتش عراق با محاسبه اینکه ایران متلاطم است ونیروهای نظامی منسجمی هم ندارد می تواند درمدت کوتاهی کشور را دراختیار بگیرد وخوزستان را جزء عراق کند.اما شما جوانان با ایثار وشجاعت واتکا به خود دفاع جانانه ای کردید ونگذاشتید یک وجب از خاک کشور را جدا کنند.چون درمسیر الهی بودیم وعده الهی نیز که همان پیروزی است در مورد ما محقق شد.دشمنان درزمینه اقتصادی وسیاسی شکست خورده اند ومی خواهند در جنگ اقتصادی مارا از پای درآورند.غول های تبلیغاتیشان نیز تمام قد مقابل ما ایستاده اند،درفضای مجازی نیز بدنبال این هستند که مارا از فرهنگ اسلامی ایرانی تهی کنند که ان شاءالله با اتکاء به خود این حربه دشمن نیز بی اثر خواهد شد.
همایش بزرگ رزمندگان وایثارگران دفاع مقدس شهرستان قیروکارزین
وی درادامه افزود:امروز دارایی وتوانمندیهای ما ،مارا در جهان قدرتمند کرده است دیگر هیچ کشوری به خود اجازه تجاوز به کشور مارا نمی دهد.با شناختی که در جنگ از دوست ودشمن پیدا کرده ایم هرگز نباید از دشمن غافل شویم.امروز رهبر عزیز انقلاب ،آینده روشنی برای ایران اسلامی ترسیم می کنند.شما وظیفه دارید فرهنگ ایثار وتبعیت پذیری را دربین جامعه رواج دهید.ماهیچ راهی نداریم مگر اینکه با دستان خودمان وبااتکا به همین جوانان غیور ومتعهد با تلاش فراوان خود را به قله برسانیم.هرچه قوی تر باشیم ایمن تر خواهیم شد.درجهانی که استکباردرغرب آسیا درحال یارگیری علیه ما است تاچراغ جمهوری اسلامی را خاموش کند آیا نباید قدرتمند بود؟