جانشین فرماندهی سپاه فجر:
سپاه در هر عرصه ای که نظام نیاز داشته به عنوان سرباز وارد شده است
سردار یدالله بوعلی جانشین سپاه فجر فارس پس از رای دادن در حرم مطهر حضرت شاه چراغ(ع) دی گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: بسیج و سپاه همواره در همه عرصه هایی که نظام نیاز به تأمین امنیت داشته، قطعا به عنوان سرباز این نظام حاضر به خدمت هستند.
سپاه در هر عرصه ای که نظام نیاز داشته، به عنوان سرباز وارد شده است

وی با بیان اینکه مسئولیت تامین امنیت انتخابات بر عهده نیروی انتظامی است، تصریح کرد: اما بنا به نیاز و درخواست نیروی انتظامی، ما در خدمتشان هستیم و در این دوره هم همانند دوره های قبل و بر اساس اعلام نیاز نیروی انتظامی، سپاه در این موضوع مشارکت دارد.

سردار بوعلی با تصریح بر اینکه این همکاری از روز ابلاغ تا کنون کاملا هماهنگ با نیروی انتظامی در حال انجام است تأکید کرد: ما در همه شعب اخذ رای در کنار برادران نیروی انتظامی هستند.

سپاه در هر عرصه ای که نظام نیاز داشته، به عنوان سرباز وارد شده است

به عقیده جانشین سچاه فجر فارس، آنهایی که دوستدار نظام و کشور هستند و اقتدار نظام و کشور را می خواهند، قطعا امروز هم با حضور خود، به این اقتدار کمک خواهند کرد.

وی یادآور شد: ما صحنه های مختلفی را در دوران انقلاب پشت سر گذاشته ایم. صحنه هایی داشتیم که دشمن نه تنها به کار غیرمصلحتی تشویق کرده، که حتی آنجا که تهدید به بمب باران هم کرده، مردم پای کار انقلاب بوده اند و امروز هم با همه اعتقاد و باوری که دارند پای صندوق های رای حاضر خواهند شد.