از شمال فارس فریاد محکومیت اهانت به خاتم پیامبران بلند شد
کانون فرهنگی تربیتی شمیم خانواده شهرستان خرم‌بید بیانیه ای صادرکرد
بسم الله الرحمن الرحیم
اهانت وقیحانه صورت گرفته اخیر در کشورهای غربی به کلام الله مجید و ساحت قدسی رحمه للعالمین، نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی -صلی الله علیه و آله و سلم- بار دیگر عناد و کینه شرارت بار دستگاه های سیاسی و فرهنگی دنیای غرب را با اسلام و جامعه مسلمانان آشکار ساخت.
این اقدام خصمانه که توأم با سکوت و حتی تأیید ذلت بار سیاست بازان فرانسوی به بهانه واهی آزادی بود، ریشه در آموزه ها و سیاست های ضد اسلامی صهیونیستها و دولت های استکباری دارد که هرچند یکبار بُروز می یابد.

 خانواده پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان خرم بید نیز همراه با امت بیدار اسلام و ملت قهرمان ایران هیچگاه در برابر اینگونه اقدامات بی شرمانه سکوت نکرده و خشم  و انزجار خود را به گوش عالمیان می رسانند و این توهین بی شرمانه را محکوم میکنند.