در هفته دفاع مقدس در شهرستان قیروکارزین برگزار گردید.
با همکاری حوزه مقاومت بسیج عشایر امام سجاد علیه السلام در شهرستان برگزار شد.
به همت حوزه مقاومت بسیج عشایر امام سجادعلیه السلام در هفته دفاع مقدس مرسمات ویژه ای شامل غبار روبی گلزار شهدا ، سرکشی از خانواده شهدای عشایرو نشست بصیرتی سیاسی فرماندهان ومدیران بسیج عشایر اجرا گردید.
در این مراسم فرمانده ناحیه مقاومت بسیج  ضمن تجلیل از نقش آفرینی بسیار ارزنده عشایر در طول هشت سال دفاع مقدس در دفاع از دین ومیهن به تشریح آخرین وضعیت سیاسی کشور وبین الملل پرداختند .
سرهنگ دوم پاسدار علی اکبر تقیان یاوه گوییهای اخیر رئیس جمهور آمریکا وتلاش جهت فعال نمودن مکانیزم ماشه را نشانه درماندگی وزبونی دولت آمریکا ویک شوی تبلیغاتی جهت ورود به عرصه انتخابات دانستند.
ایشان همچنین با حضور در جمع خانواده معزز شهدای عشایر شهرستان قیروکارزین ازمجاهدت و ایثارگریهای خانواده شهدای عشایر در طول دفاع مقدس قدردانی نمودند.

با همکاری حوزه مقاومت بسیج عشایر امام سجاد علیه السلام  در شهرستان برگزار شد.

با همکاری حوزه مقاومت بسیج عشایر امام سجاد علیه السلام  در شهرستان برگزار شد.

با همکاری حوزه مقاومت بسیج عشایر امام سجاد علیه السلام  در شهرستان برگزار شد.

با همکاری حوزه مقاومت بسیج عشایر امام سجاد علیه السلام  در شهرستان برگزار شد.

با همکاری حوزه مقاومت بسیج عشایر امام سجاد علیه السلام  در شهرستان برگزار شد.

با همکاری حوزه مقاومت بسیج عشایر امام سجاد علیه السلام  در شهرستان برگزار شد.با همکاری حوزه مقاومت بسیج عشایر امام سجاد علیه السلام  در شهرستان برگزار شد.

با همکاری حوزه مقاومت بسیج عشایر امام سجاد علیه السلام  در شهرستان برگزار شد.