برچسب: سرانجام ناامنی
سرانجام ناامنی خلیج فارس در دهه ۶۰ چه بود؟
ی ما مایه ی ناامنی آن منطقه است اینجا هم... حضور بیگانگان مایه ی ناامنی است امنیت خلیج فارس و...
کد خبر: ۵۸۵۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۳/۳۰