شنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۹
berooz
۲۰:۳۴:۱۴
بيانيه بسیج جامعه پزشکی در محکومیت اهانت به پیامبر اکرم(ص)
بیانیه
روز پزشک مبارک
روز پزشک
بیانیه سازمان بسیج جامعه پزشکی فارس به مناسبت روز پزشک
بیانیه روز پزشک
اهداء خون بسیجیان جامعه پزشکی فارس
اهداء خون
بیانیه سازمان بسیج جامعه پزشکی به مناسبت روز قدس
بیانیه روز قدس
تازه ها